Na czym to polega?

Spotkanie w prawdziwym kontakcie

Psychoterapia Gestalt jest przede wszystkim spotkaniem psychoterapeuty i klienta. Świadomie nie używam tu słowa pacjent, ponieważ kojarzy się ono najczęściej z biernością, i zależnością, a także z tym, że jeden z nas choruje, a drugi miałby go uleczyć, czyli „zrobić to wszystko za niego”.
W trakcie rozmów, nawiązują oni autentyczny kontakt oparty na decyzji, że podejmują wspólny trud pracy nad taką zmianą, którą klient chce, może i decyduje się przyjąć w swoim rozwoju. W istocie, żaden terapeuta nie zmieni klienta bardziej niż ten sam nie zechce swojej zmiany. Nawiązanie kontaktu jest oczywiście ważne już podczas pierwszego spotkania, chociażby po to, żeby wymienić podstawowe informacje i ustalić zasady współpracy. Zwykle kilka pierwszych spotkań przeznaczonych jest na wspólne określenie obszarów pracy terapeutycznej i podjęcie decyzji na temat możliwych do osiągnięcia celów. W tej pierwszej fazie kontaktu, klient i terapeuta poznają się lepiej by mogli nabrać do siebie zaufania. Zaufanie to jest podstawą do tego, aby klient mógł rozpocząć w sposób bezpieczny dla siebie, głębsze poznawanie swojego osobistego, wewnętrznego świata psychicznego.

Przestrzeń terapii

Psychoterapia Gestalt oparta jest na relacji, a więc unikalnym kontakcie klienta i psychoterapeuty, w którym budują oni bezpieczny obszar dla ujawniania się całej rzeczywistości psychicznej osoby poszukującej pomocy.
Współdziałanie świata klienta i terapeuty, wszystkiego co wspólnie wnoszą w relację, modyfikuje zachowania po obu stronach (terapeuta także nieustannie się uczy, autentycznie przeżywając i obserwując relację z klientem).
W tym procesie zadaniem klienta jest poznawanie własnej psychiki. Odbywa się to poprzez rozmowę, w której klient wprowadza ważne dla siebie tematy, a terapeuta pomaga w ich zgłębianiu nie tylko „z dystansu”, w oparciu o swoją wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim o świadomość tego, co dzieje się procesie ich kontaktu „tu i teraz”. W tym właśnie procesie ujawniają się bowiem wszelkie wyuczone mechanizmy zachowań, którymi klient posługuje się w swoim życiu. Ich zobaczenie i zrozumienie pozwala klientowi uzyskać dostęp do innych, bardziej świadomych wyborów i rozwiązań w jego osobistych sprawach.
Dzięki zaangażowanej, rozumiejącej i empatycznej postawie terapeuty, klient uzyskuje możliwość rozwijania swojej gotowości i budowania odwagi, które są niezbędne do spoglądania w bardzo czasem trudne obszary własnej osobowości. W systematycznie pogłębianym wglądzie, klient uzyskuje coraz większą świadomość samego siebie oraz prawdziwych motywów swoich zachowań, co daje mu zdecydowanie większy wpływ na podejmowane decyzje i dokonywane wybory w ważnych dla niego sprawach. Odzyskując taki wpływ, przestaje być sterowany podświadomymi mechanizmami i staje się osobą coraz bardziej świadomie i odpowiedzialnie kształtującą swoje życie.

Jakie są zadania psychoterapeuty?

Czasem klienci oczekują konkretnych porad lub zaleceń odnośnie tego, co powinni lub czego nie powinni robić (czują się pacjentami). Zdarza się tak szczególnie na początku procesu terapeutycznego. Pomijając raczej wyjątkowe sytuacje, psychoterapeuci w zasadzie nie udzielają rad i nie próbują bezpośredniego rozwiązywania problemów klienta. Ich zadaniem jest wsparcie i prowadzenie twórczego procesu poszukiwania właściwych rozwiązań poprzez lepsze poznanie osobistego świata klienta i jego wewnętrznych uwarunkowań. Celem terapeuty jest pomoc klientowi w jego samodzielnym dotarciu do odpowiedzi na ważne pytania. Są to czasem pytania dotyczące elementarnej świadomości tego, w jaki sposób rozpoznaje on i zaspokaja własne potrzeby, jak funkcjonuje w relacjach z innymi. Czasem terapeuta dzieli się własnym, bieżącym doświadczeniem powstającym w jego emocjach i myślach w trakcie trwania sesji, ponieważ to o czym klient mówi, oddziałuje także na terapeutę i wzbudza w nim określone doznania, które on wykorzystuje, pracując z całą swoją wrażliwością i uważnością oraz dzieląc się nimi z klientem. W ten sposób powstaje unikalna możliwość sprawdzania, czy to co czuje terapeuta jest w jakiś sposób bliskie przeżyciu klienta i z czego klient może skorzystać, jako z ważnej informacji o tym jak funkcjonuje w swoim życiu. Wielu terapeutów i klientów zauważa, że w takich momentach relacja między nimi jest dla obu stron niezwykle intensywnym, ludzkim doświadczeniem. W psychoterapii Gestalt opartej właśnie o taką unikalną relację, klient może bezpiecznie asymilować zdobywaną o sobie samym wiedzę, do której wcześniej nie miał dostępu. Są to zazwyczaj dla klienta momenty wglądu o bardzo dużej wartości, mające autentyczny wpływ na jego psychiczny rozwój.